Rodzaje wentylatorów

Wentylatory możemy podzielić na dwa podstawowe rodzaje.

Pierwszy z nich to wentylatory osiowe. Najprostszy tego typu wentylator działa na zasadzie dużej dmuchawy, konstrukcja kierownicy jest tu nieco inna niż w pozostałych modelach, co powoduje, że udział energii kinetycznej sprężanego gazu jest o wiele większy. Wentylatory osiowe wykorzystuje się na szeroką skalę w przemyśle, między innymi w urządzeniach opylających, chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ale również w wielu maszynach przemysłowych.

Specyficznym rodzajem wentylatora osiowego jest wentylator przeciwbieżny. Składa się on z dwóch mniejszych wentylatorów osiowych, które posiadają przeciwległe kominy, ustawione szeregowo i obracają się w różnych kierunkach. W tym przypadku nie ma już potrzeby wyposażania takiego wentylatora w kierownicę. Tego typu urządzenia spotykamy między innymi w kopalniach czy na okrętach, w ich systemach wentylacyjnych. Kolejnym, ważnym rodzajem wentylatorów osiowych są wentylatory śmigłowe, najbardziej nam znane z życia codziennego.

Łopatkowy wirnik w środku wentylatora przypomina śmigło. To właśnie ten rodzaj wentylatorów reprezentują znane nam biurowe wiatraczki, dające przyjemny wiatr w upalne dni spędzane w domu czy miejscu pracy. Co ciekawe, tego typu wentylatory mogą również osiągać znacznie większe rozmiary i być wykorzystywane na szeroką skalę w przemyśle. Takie ogromne wentylatory osiowe śmigłowe są wykorzystywane między innymi w systemach wentylacyjnych oraz chłodniach kominowych w różnych elektrowniach, głównie elektrowniach cieplnych. Kolejny rodzaj wentylatorów to wentylatory promieniowe.

Te najbardziej podstawowe są wykorzystywane między innymi w spawalniach, można je także umieszczać na kominach. Wentylatory promieniowe poprzeczne znajdują zastosowanie w urządzeniach i systemach wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych, podobnie jak wentylatory promieniowe bębnowe. Poza tym, wyróżnia się również wentylatory tzw. dachowe, które montowane są bezpośrednio na dachach budynków.